Specialisten in Strafrecht, Contracten en Familierecht

Profiel mr D.L.A.M. Pluijmakers

Mr D ( Daniël ) L.A.M. Pluijmakers ( 1985 ) heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij is in 2011 ‘met genoegen’ afgestudeerd voor de Master Nederlands Recht, accent Strafrecht. Zijn afstudeerscriptie had als onderwerp of er een causaal verband vereist moet zijn tussen psychische stoornis en het gepleegde delict bij de oplegging van TBS. Deze afstudeerscriptie is gewaardeerd met een 8,5.

Tijdens zijn studie bleek al snel dat hij een sterker gevoel had voor het strafrecht dan voor andere rechtsgebieden. Hij heeft tijdens zijn studie dan ook geprobeerd inzicht te krijgen in hoe het strafrecht precies te werk ging. Vanaf 2008 tot oktober 2011 is hij werkzaam geweest als buitengriffier bij de rechtbank Dordrecht, sectie Strafrecht. In die periode heeft hij ook nog extra werkzaamheden verricht die buiten zijn takenpakket vielen. Zijn voorkeur ging altijd al uit naar de advocatuur en zijn voorkeur is ook bevestigd en sterker geworden tijdens zijn werkzaamheden bij de rechtbank. Mr Pluijmakers ziet het als een uitdaging om juridische vraagstukken tot op de bodem uit te pluizen en streeft naar het bereiken van het maximale resultaat waar hij te allen tijde de belangen van de cliënt niet uit het oog verliest.

Daarnaast heeft mr Pluijmakers zich het specialisme van het verkeersstrafrecht eigen gemaakt (dit specialisme alleen op basis van het uurtarief). Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt? Dan is mr Pluijmakers uw raadsman! Een daadkrachtig en alert optreden bij een ingehouden rijbewijs of verkeersongeval met strafrechtelijke gevolgen is zeker aan hem toevertrouwd.